• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์ ( Vision )
       ภายในปี 2558 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนาครูและนักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สู่ประชาคมอาเซียน และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  ปรัชญา
      "นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา"  แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
      ความหมาย  ผู้มีสติปัญญาย่อมรู้แจ้ง  เห็นกระจ่าง  ยิ่งกว่าแสงสว่างใดๆ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 20:21:30 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสมพงษ์ พลบูรณ์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางทิพย์อาภรณ์ ศรีทุมมา
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางศิริกัญญา คำดวง
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวัฒนศักดิ์ คอนดี
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางอรุณศิริ จันทร์หล่น
 • แนะนำบุคลากร

 • นางธนิดา ปุณประเสริฐ

 • นางสาวพรรณี จันทร์ห้างหว้าสถิติการเข้าเยี่ยมชม

17,853
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-4224-4294 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ปิยพงษ์ โสดาจันทร์ โทรศัพท์: 0933878027 อีเมล์: guypiyapong15@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]