โรงเรียนนาคลองหนองศรีคามวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโดยย่อ โรงเรียนบ้านนาคลอง  ตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2500   โดยเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 

  10  พฤศจิกายน พ.ศ. 2500 โดยได้มีชาวบ้านร่วมกันบริจาคเงินซื้อที่ดินจำนวน 3 ไร่ 3 งาน รวมทั้งอุปกรณ์

  มาสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้นได้จำนวน 3 ห้องเรียน มีนักเรียนมาจาก 3 หมู่บ้านได้เข้ามาเรียนที่นี่  คือ

  บ้านโนนคาม บ้านนาคลอง และบ้านหนองเก็บชี  รวม 135 คน  ได้มีผู้บริหารมาดำรงตำแหน่งตั้งแต่เริ่มต้น

  จนถึงปัจจุบัน มีดังนี้

             พ.ศ.2500 - พ.ศ.2502                            นายสุดทา  กุศลยัง                      วุฒิ พป.

             พ.ศ.2502 – พ.ศ.2504                           นายซ้อน  สาขามูละ                     วุฒิ พป.

             พ.ศ.2504 – พ.ศ.2507                           นายสุนทร  ศิริรัตนพงษ์                 วุฒิ พ.

              พ.ศ.2507 – พ.ศ.2530                          นายเปลี่ยน  อินทรสงเคราะห์        วุฒิ พม.

              พ.ศ.2530 – พ.ศ.2540                          นายยุทธ  จันทรา                           วุฒิ คบ.

              พ.ศ.2540 – พ.ศ.2543                          นายดิลก  ศรีภูธร                             วุฒิ คบ.

              พ.ศ.2543 – พ.ศ.2555                          นายจีรศักดิ์  ด้วงพรหมโพธิ์              วุฒิ ศษ.บ., กศ.ม.

              พ.ศ. 2555 - พ.ศ.2561                          นายไพวัลย์  แก้วดวงจันทร์             วุฒิ กศ.ม.

              พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน                              นายถนอม  แก่นนาคำ                     วุฒิ กศ.ม.

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-02-23 14:43:58 น.

โรงเรียนนาคลองหนองศรีคามวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โทรศัพท์: 0991704119 อีเมล์: torchtyson@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สิทธิศักดิ์ กาสุริย์ โทรศัพท์: 0805742567 อีเมล์: torchtyson@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]