โรงเรียนนาคลองหนองศรีคามวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

   

  1. นางดาหวัน  ศรีเมือง                       ประธานกรรมการ

  2. นางวีระชาติ  พิมพ์จักษุ                  กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

              3. นายวิเชียร  แก้วบุญศรี                   กรรมการผู้แทนครู

  4. นายคงศักดิ์  สมบุญมี                     กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

  5. นายเกิน  นามเดช                          กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

              6. นายวิชัย  ยงยืน                             กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

              7. นายพัฒ  วงค์คำจันทร์                    กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

  8. นายสมภาร  สาเจริญ                      กรรมการผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ

  9. นายถนอม  แก่นนาคำ                     ผู้อำนวยการโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-02-23 14:43:58 น.

โรงเรียนนาคลองหนองศรีคามวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โทรศัพท์: 0991704119 อีเมล์: wichian25600000@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วิเชียร แก้วบุญศรี โทรศัพท์: 0813203583 อีเมล์: wichian25600000@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]