โรงเรียนนาคลองหนองศรีคามวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • ด.ญ.ธวัลรัตน์  รักษ์วิจิตร            ประธานนักเรียน

  ด.ญ.เชษฐธิดา  สียา                  รองประธาน

  ด.ญ.สลวยศรี  ไชยเชียงพิณ       กรรมการ

  ด.ญ.ชมพูนุท  หอมหวล              กรรมการ

  ด.ญ.ไพริน  ตรีศาสตร์                  กรรมการ

  ด.ช.ทวีทรัพย์   ชาญเกษม         กรรมการ/เลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-02-23 14:43:58 น.

โรงเรียนนาคลองหนองศรีคามวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โทรศัพท์: 0991704119 อีเมล์: wichian25600000@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วิเชียร แก้วบุญศรี โทรศัพท์: 0813203583 อีเมล์: wichian25600000@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]