โรงเรียนถ่อนใหญ่ถ่อนน้อย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนบ้านถ่อนใหญ่ถ่อนน้อย  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  1 พฤษภาคม พ.ศ. 2480  นายอำเภอเป็นผู้แต่งตั้งโดยแยกมาจากโรงเรียนบ้านนาข่า  จำนวนนักเรียน 128 คน  นายสมกอ  จิตยโสธร  เป็นปลัดอำเภอ

   นายพิสิทธิ์   พรหมเศรษฐา พ.ป. เป็นครูใหญ่  นายประสงค์  อ่อนปัญญา  และนายชาลี  ธาตุทำเล  เป็นครูน้อย รับนักเรียนในเขตบริการ  4 หมู่บ้าน  คือบ้านถ่อนใหญ่  บ้านถ่อนน้อย บ้านดอนแตง    และบ้านเหล่าศรีจารย์ (ปัจจุบันบ้านดอนแตงและบ้านเหล่าศรีจารย์ได้แยกออกเป็นโรงเรียนบ้านเหล่าดอนแตงแล้ว)  ระยะนั้นต้องอาศัยศาลาวัดบ้านถ่อนใหญ่เป็นสถานที่เรียน  ที่ปัจจุบันนี้เดิมเป็นที่ตั้งศาลพระภูมิของชาวบ้าน และได้พร้อมกันยกให้เป็นที่ตั้งศาลพระภูมิของชาวบ้าน  และได้พร้อมกันยกให้เป็นที่ปลูกสร้างโรงเรียน  มีเนื้อที่ 17 ไร่  2 งาน  61 ตาราง

               พ.ศ. 2499       ทางราชการได้ให้เงินงบประมาณในการสร้างอาคารเรียน(หลังแรก) แบบ ป.1 พิเศษ

  5 ห้องเรียน ปัจจุบันได้อนุมัติได้อนุมัติจำหน่ายออกจากทะเบียนแล้ว

                  พ.ศ. 2524         ได้รับเงินงบประมาณจาก สปช. ในการสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบองค์การ 312

  งบประมาณ 120,000 บาท

                  พ.ศ. 2526         ได้รับงบประมาณจาก สปช. ในการสร้างอาคารเรียน แบบ 105/2ชั้น  3 ห้องเรียน

  และได้ต่อเติมชั้นล่าง ปี 2528 จากงบประมาณจาก สปช. 180,000 บาท

                  พ.ศ. 2529         ได้รับเงินงบประมาณจาก สปช. ในการสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105 จำนวน 6

  ห้องเรียน ทดแทนอาคาร ป.1 พิเศษ ที่ชำรุดและรื้อถอน งบประมาณ770,000บาทปัจจุบันจึงมีอาคาร 105 จำนวน 2 ห้อง 12 ห้องเรียน

                  พ.ศ. 2535         ได้รับงบประมาณซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบองค์การ 312 จำนวน 60,000บาท

                  พ.ศ. 2536         สร้างสนามวอลเลย์บอลแบบมาตรฐาน 1 สนาม เป็นเงินจำนวน 23,000 บาท

   เงินบริจาค

                  พ.ศ. 2538         สร้างสนามตะกร้อแบบมาตรฐาน 1 สนาม เป็นเงิน 32,000 บาท เงินบริจาคสร้าง

  ห้องจริยศึกษา โดยเงินบริจาค จากห้างพระธรรมขันต์โอสถ   เป็นเงินจำนวน 35,000บาท

                  พ.ศ.2540          ได้รับเงินบริจาคเป็นกองทุนบำรุงห้องจริยศึกษา 5,000 บาท จากร้านธรรมขันต์โอสถ 

                  พ.ศ. 2544         ได้ขุดสระเลี้ยงปลาขยายขึ้น จากที่เดิมให้ใหญ่ขึ้นเป็นจำนวน 25,000 บาท

                  พ.ศ. 2552         โรงเรียนร่วมกับชาวบ้าน  คณะกรรมการสถานศึกษา  ร่วมกันจัดทำห้องน้ำรวมใจ  มูลค่า  60,000  บาท

                  พ.ศ. 2553         ได้รับงบประมาณจำนวน  1,020,000  บาท  เพื่อจัดสร้างห้องน้ำจำนวน 4 ที่  ถนนคอนกรีตยาว  200  เมตร  ลานกีฬาอเนกประสงค์  และซ่อมแซมอาคารเรียน

                  พ.ศ.  2554      ได้รับเงินจากการทำผ้าป่าสามัคคี (ศิษย์เก่าคืนสู่เหย้า) เพื่อร่วมสร้างอาคารหอประชุม  จำนวน  390,000  บาท

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 20:21:30 น.

โรงเรียนถ่อนใหญ่ถ่อนน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-4220-6419 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางมาลี มีทรัพย์ โทรศัพท์: 0968478369 อีเมล์: maleem2009@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]