โรงเรียนบ้านป่องมหิดลอนุสรณ์ 6
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติของโรงเรียน

                     โรงเรียนบ้านป่องตั้งขึ้นเมื่อ  พ.ศ. 2516   โดยเริ่มก่อตั้งที่ ศาลาวัดอัมพวัน  บ้านป่อง  ซึ่งแยกตัวออกมาจากโรงเรียนบ้านจำปา  เปิดสอนระดับ ชั้น ป.1-ป.4  มีครูใหญ่คนแรกคือ 

  นายทองแดง  เศวตวงษ์  ต่อมาคณะครู  ชาวบ้าน  ร่วมกับคณะนักศึกษาหมาวิทยาลัยมหิดล  ช่วยกันเสียสละทุนทรัพย์ก่อสร้างอาคารเรียน  แบบ ป.พิเศษ  ขนาด 12  r  24   เมตร   6  ห้องเรียน จำนวน 1  หลัง บนที่ดิน     ที่ร่วมกันเสียสละเงินซื้อ  1  แปลง  เนื้อที่  8  ไร่  40  ตารางวา มอบให้เป็นสมบัติของทางราชการ  และได้เปิดทำการสอน  ณ  ที่ตั้งปัจจุบัน  เมื่อวันที่  26  เมษายน  2518    ขณะนั้นมี นักเรียน จำนวน 68  คน  มีครู 2  คน

                     พ.ศ. 2530  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนถาวรแบบ  สปช.104/26 งบประมาณ  509,000  บาท   จำนวน  1  หลัง  อาคารอเนกประสงค์   1   หลัง   ส้วม  2  หลัง   บ่อน้ำ  1  บ่อ

  วันที่  1  ธันวาคม  2540  มีผู้มีจิตศรัทธาที่ไปทำงานยังต่างประเทศคณะหนึ่ง  มอบเงินก่อสร้างสนามคอนกรีต  เป็นวอลเลย์บอล   1  สนาม  และสนามตะกร้อ  1  สนาม  คิดเป็นเงินจำนวน  60,000  บาท  รับมอบโดยนายลิขิต  สนิทชน   และในวันเดียวกันได้มีการทอดผ้าป่าการศึกษาก่อสร้างประตูคอนกรีตและรั้วด้านหน้าโรงเรียนบริเวณทางเข้าอีกจนแล้วเสร็จ

                     ปัจจุบันโรงเรียนบ้านป่องได้เปิดทำการเรียนการสอน  ตั้งแต่ชั้น  อนุบาลปีที่ 2  ถึง ชั้นประถมศึกษา  ปีที่   6    รวม  8  ห้องเรียน  มีนักเรียน   42  คน  ครู 3  คน   โดยมี    นายสุรพล ศรีโสดาพล ดำรงตำแหน่ง     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่อง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 20:21:30 น.

โรงเรียนบ้านป่องมหิดลอนุสรณ์ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-4225-1033 อีเมล์: banpongschool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เนาวรัตน์ แซ่ฉิ่น โทรศัพท์: 0896563131 อีเมล์: sns-yala@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]