โรงเรียนบ้านป่องมหิดลอนุสรณ์ 6
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • รายชื่อกรรมการสภานักเรียน

       เด็กหญิงกวินนา  สุขจิต            ประธานนักเรียน

       เด็กชายนนทวัฒน์  กูลทิพย์     รองประธาน

       เด็กหญิงหลี่  ซิน  ซิน  หลี        กรรมการ

       เด็กหญิงจิราภา  เคนวงศ์          กรรมการ

       เด็กหญิงณัฐธชา  จิจันดา         กรรมการ

       เด็กชายลีโอ  สัทยา  แมคเกรเกอร์แบลค    กรรมการ

       เด็กหญิงรุ่งนภา  ศรีโยธา    กรรมการ

       เด็กหญิงนภาวีย์  ไชยราช        กรรมการ

      เด็กหญิงภาสินี  ยาวไทยสงค์ กรรมการ/เลขานุการ

      

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 20:21:30 น.

โรงเรียนบ้านป่องมหิดลอนุสรณ์ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-4225-1033 อีเมล์: banpongschool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เนาวรัตน์ แซ่ฉิ่น โทรศัพท์: 0896563131 อีเมล์: sns-yala@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]