โรงเรียนบ้านชัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •  

   

  ข้อมูลคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  ทำเนียบคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านชัย กลุ่มบ้านดุง  4 สพป.  อด. 3

  ลำดับที่

  ชื่อ – สกุล

  ตำแหน่ง

  เป็นตัวแทนจาก

  วุฒิการศึกษา

  วัน/เดือน/ปี เกิด

  อาชีพ

  ที่อยู่ปัจจุบัน

  หมายเหตุ

  1

  นายทวี  วิเศษดี

  ประธาน

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  ปวส

  16-ก.ค.-04

  ผู้ใหญ่บ้าน

  2  หมู่ 1 ต. บ้านชัย

   

  2

  นายบุญชม ยางชุม

  รองประธาน

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  ป. 6

  16-ก.ค.-04

  ทำนา

  85 หมู่ 1 ต. บ้านชัย

   

  3

  นางนิตยา  สังฆพรม

  กรรมการ

  ผู้ปกครอง

  ม. 3

  2518

  ทำนา

  127 หมู่ 1 ต. บ้านชัย

   

  4

  นาช้วน  ทองวิธิ

  กรรมการ

  ศิษย์เก่า

  ป. 6

  2-ก.ค.-10

  รับจ้าง

  37 หมู่ 1 ต. บ้านชัย

   

  5

  นายอนุภา   นันทะกุล

  กรรมการ

  องค์กรชุมชน

  ป. 4

  23-ก.ค.-03

  ทำนา

  86 หมู่ 1 ต. บ้านชัย

   

  6

  นายประมวล  บุดดา

  กรรมการ

  อปท.

  ป.6

  1-ก.ย.-10

  ทำนา

  117 หมู่ 1 ต. บ้านชัย

   

  7

  นายบุญช่วย   สีสันทัด

  กรรมการ

  ผู้แทนครู

  ปริญญาตรี

  14-พ.ค.-09

  รับราชการ

  131 หมู่  ต. บ้านชัย

   

  8

  นายสมเด็จ  เมืองศรี

  กรรมการ

  ผู้แทนศาสนา

  ป. 4

  22-มี.ค.-94

  ทำนา

  15 หมู่ 1 ต. บ้านชัย

   

  9

  นายปัดถา  จารุจิตร

  กรรมการ/ เลขานุการ

  ผู้บริหารสถานศึกษา

  ปริญญาโท

  13082512

  รับราชการ

   

   

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 21:58:13 น.

โรงเรียนบ้านชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 โทรศัพท์: 0-42220124 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางวิลาวัลย์ อุทิศบุญ โทรศัพท์: 0637308988 อีเมล์: wilawan21062515@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]