โรงเรียนบ้านชัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
 


  • พันธกิจ / เป้าประสงค์
  •  

    1. ประชากรในวัยเรียนได้เรียนทุกคน
    2. จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ยึดคุณธรรมนำความรู้ ครูมีความรักความเมตตา
    3. ร่วมมือกับชุมชน ท้องถิ่นในการจัดการศึกษา  ดูแลสิ่งแวดล้อม

    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 21:58:13 น.

โรงเรียนบ้านชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 โทรศัพท์: 0-42220124 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางวิลาวัลย์ อุทิศบุญ โทรศัพท์: 0637308988 อีเมล์: wilawan21062515@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]