โรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
 


  • ประวัติโรงเรียน
  • 1.  ประวัติโรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์

                โรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์ก่อตั้งเมื่อวันที่  22  พฤษภาคม  2521  โดยมีที่ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 8  ตำบลบ้านชัย  อำเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี  โดยการก่อตั้งได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านดงไพรวัลย์ได้ร่วมกันจัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น  1  หลัง  โดยใช้ที่ดินที่ทำการเกษตรของโรงเรียนบ้านทุ่งที่ได้จับจองไว้จำนวน  36  ไร่  ต่อมาได้ยกเป็นกรรมสิทธิ์ของโรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์และได้ขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุแปลงที่  อด. 1132 โรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์ได้เปิดทำการสอนครั้งแรกมีจำนวน 78 คน  มีครู 1 คน คือ นายสุวัจน์  โพธิกมล  เป็นครูใหญ่คนแรก พ.ศ. 2529  ทางราชการได้ส่ง นายวรพจน์   ปินะกะโพ  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนที่ 2  ได้ทำการปรับปรุงการเรียนการสอนและยกฐานะจากโรงเรียนตำแหน่งครูใหญ่เป็นอาจารย์ใหญ่  ปัจจุบันโรงเรียนได้ดำเนินการสอน 2 ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน 2 ห้องเรียน คือ อนุบาล 1-2 และระดับประถมศึกษา  จำนวน  6  ห้องเรียน คือ ป.1 – ป.6   โรงเรียนมีการสร้างอาคารเพิ่มเติม  2  หลัง  เป็นแบบ ป.1ซ  และได้รื้อถอนอาคารเรียนชั่วคราวเพราะชำรุดทรุดโทรมมาก ไม่สามารถใช้การต่อไปได้ ในปีการศึกษา   2526  โรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์ได้เปิดโรงเรียนสาขาขึ้นที่หมู่ที่ 7  บ้านโนนศรีทอง  ต่อมาในปี  2533  จึงยกฐานะเป็นโรงเรียนเอกเทศ  ปัจจุบันโรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์มีครูทำการสอนจำนวน  5  คน และมีผู้บริหาร 1 คน 


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 01:10:44 น.

โรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 โทรศัพท์: - อีเมล์: 41030148@udonthani3.go.th
เว็บมาสเตอร์:: อรอุมา มาตย์จินดา โทรศัพท์: 0896178479 อีเมล์: onuma6444@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]