โรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์ (พ.ศ. 2559 - 2562)

  1.  นายสมศรี    หอมทรัพย์                   ผู้ทรงคุณวุฒิ                                 ประธานกรรมการ

  2.  นายวัชรพงษ์   ซาไซ                      ผู้ทรงคุณวุฒิ                                  รองประธานกรรมการ

  3. นางสาวพัฒนา   ไชยะเจริญ            ผู้แทนผู้ปกครอง                             กรรมการ

  4. นายทวี   เจนด่านกลาง                   ผู้แทนองค์กรชุมชน                         กรรมการ

  5. นายบุญมา   มาตย์จินดา                 ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   กรรมการ

  6. นายวิรัตน์    ไปนาน                        ผู้แทนศิษย์เก่า                                 กรรมการ

  7. พระอุเทน   อนุภทโภ                      ผู้แทนองค์กรศาสนา                         กรรมการ

  8. นายแสงอุทัย   สุดเทวี                   ผู้แทนครู                                           กรรมการ

  9. นายอาทร   เคหาสัย                      ผู้อำนวยการโรงเรียน                        กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 01:10:44 น.

โรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 โทรศัพท์: - อีเมล์: 41030148@udonthani3.go.th
เว็บมาสเตอร์:: อรอุมา มาตย์จินดา โทรศัพท์: 0896178479 อีเมล์: onuma6444@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]