โรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • รายชื่อคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

  1. เด็กชายธนากร  แนวถาวร         ประธานคณะกรรมการสภาฯ

  2. เด็กหญิงศิริภัสสร  กำเนิดมะไฟ           รองประธานสภา

  3. เด็กหญิงจุฬารัตน์  ปัสสา                    กรรมการ

  4. เด็กหญิงขวัญข้าว  เหล่าผักสาร           กรรมการ

  5. เด็กหญิงหยาดแก้ว  จินดาทอง            กรรมการ

  6. เด็กหญิงปิยวัณฏ์  จันทะบุตร               กรรมการ

  7. เด็กชายณัฐนันท์  ศิลธรรม                  กรรมการ

  8. เด็กหญิงอรุณกมล  ซองสาร                กรรมการ

  9. เด็กหญิงรจสุคนธ์  สายสังข์                กรรมการ/เลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 01:10:44 น.

โรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 โทรศัพท์: - อีเมล์: 41030148@udonthani3.go.th
เว็บมาสเตอร์:: อรอุมา มาตย์จินดา โทรศัพท์: 0896178479 อีเมล์: onuma6444@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]