โรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์ (VISION)   

  มุ่งพัฒนาผู้เรียน                            ให้มีคุณธรรมนำความรู้

  สู่คุณภาพมาตรฐาน                        ร่วมประสานชุมชน              

                                  ก้าวทันเทคโนโลยี                          น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  ปรัชญาของโรงเรียน

                                   คุณภาพได้เกณฑ์มาตรฐาน  ประสานชุมชน  ทุกคนมีขวัญกำลังใจ  ใช้เทคโนโลยีในการสอน

    


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 01:10:44 น.

โรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 โทรศัพท์: - อีเมล์: 41030148@udonthani3.go.th
เว็บมาสเตอร์:: อรอุมา มาตย์จินดา โทรศัพท์: 0896178479 อีเมล์: onuma6444@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]