โรงเรียนบ้านม่วง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษา

  นายอนันต์  บุญเฮ้า  ประธานกรรมการสถานศึกษา

  นายปอน  พรหมลังค์  รองประธานกรรมการสถานศึกษา

  นายหอมไกล  โพนสูง  กรรมการสถานศึกษา

  นายบุญหลาย อุดมสุวรรณ  กรรมการสถานศึกษา

  นายสงคราม  ชฎามนตรี  กรรมการสถานศึกษา

  นายสมาน  ชาคุณเนาว์  กรรมการสถานศึกษา

  นายทองหล่อ  ตลิ่งชัน  กรรมการสถานศึกษา

  นายประกอบ  มูลวงศรี      ครู

  นายแสงทอง  หอมสวาสดิ์   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วง

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 08:00:22 น.

โรงเรียนบ้านม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางอนัญญาพร นามเกียรติ โทรศัพท์: 0935348043 อีเมล์: srilins@yahoo.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]