โรงเรียนบ้านม่วง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • จัดการศึกษาได้มาตรฐาน  ประสานความร่วมมือ  ยึดถือหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่คุณธรรม  ก้าวล้ำเทคโนโลยี  สุขภาพดีถ้วนหน้า / 

    สุวิชาโน   ภวํ   โหติ

    ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 08:00:22 น.

โรงเรียนบ้านม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางอนัญญาพร นามเกียรติ โทรศัพท์: 0935348043 อีเมล์: srilins@yahoo.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]