• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึง  อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-09-01 14:22:43 น.

โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 โทรศัพท์: 042921504 อีเมล์: klangyai@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายสิทธิชัย ฮ่มป่า โทรศัพท์: 042921504 อีเมล์: klangyai@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]