โรงเรียนบ้านนาบัวไผ่วิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •  

  คณะกรรมการสถานศึกษา

  โรงเรียนบ้านนาบัวไผ่วิทยา ประจำปีการศึกษา 25ุ62

   

                          1.  นายสมดี    เอกคณาสิงห์                 ประธานกรรมการ

                          2.  นายสุพัฒน์  ไชยคำจันทร์                กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

                          3.  นายจักรพงษ์  กองสะดี                    กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

                          4.  นายกวดมี  บัวผัน                            กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา

                          5.  นางอุทัย  ผ่านใหญ่                         กรรมการผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น

                          6.  นายสุขี  สระแก้ว                             กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

                          7.  นายวิรุฬห์   สระแก้ว                        กรรมการผู้แทนสถานศึกษา

                          8.  นายประวัติ   ศิริรัตน์                         กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

                          9.  นายเจียม  ทองวิธิ                           กรรมการ/เลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 20:21:30 น.

โรงเรียนบ้านนาบัวไผ่วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โทรศัพท์: 0923218670 อีเมล์: ืืnaboupai.9school@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาววรัญญา แก้วแก่น โทรศัพท์: 0908394172 อีเมล์: toy.717ka@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]