โรงเรียนบ้านนาบัวไผ่วิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 •  

   

  สภานักเรียน โรงเรียนบ้านนาบัวไผ่วิทยา

   ปีการศึกษา  255ึ9

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  หมายเหตุ

  เด็กหญิงศสิกรานต์   สมบุตร

  ประธานนักเรียน

   

  เด็กหญิงนราพร   พรหมมาเหล็ก

  รองประธานนักเรียน

   

  เด็กหญิงอรุณพิพัฒน์    บัวจาน

   หัวหน้าฝ่ายปกครอง

   

  เด็กชายธีระพงษ์   บัวจาน

   รองหัวหน้าฝ่ายปกครอง

   

  เด็กชายสหรัฐ   จอห์น มารีย์

  หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่

   

  เด็กชายกฤษฎา  เนื่องมัจฉา

  กรรมการ 

   

  เด็กชายคุณากร  สุวรรณกุมาร

  กรรมการ

   

  เด็กชายศุภวัฒน์    ผ่านใหญ่

  หัวหน้าฝ่ายกีฬา

   

  เด็กชายธนารักษ์  เสนางคะบุตร

  กรรมการ

   

  เด็กหญิงสิริยากรณ์   วงษ์ปัน

  กรรมการ

   

  เด็กหญิงศศิวิมล   กันหาเลห์

  กรรมการ

   

  เด็กหญิงปิยะรัตน์    ไผ่เฟื้อย

  หัวหน้าฝ่ายพยาบาล

   

  เด็กหญิงอินทิยา   วงค์ศรี

  กรรมการ

   

  เด็กหญิงศศิกรานต์   สมบุตร

  กรรมการ

   

  เด็กหญิงนุชจิรา  โพธิ์ศรี

  หัวหน้าฝ่ายปฏิคม 

   

  เด็กชายอรรสดง  โพธิบุตร

   กรรมการ

   

   

   

   

   

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 20:21:30 น.

โรงเรียนบ้านนาบัวไผ่วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โทรศัพท์: 0923218670 อีเมล์: ืืnaboupai.9school@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาววรัญญา แก้วแก่น โทรศัพท์: 0908394172 อีเมล์: toy.717ka@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]