โรงเรียนบ้านนาบัวไผ่วิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 •  

  วิสัยทัศน์

                     ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน ก้าวทันเทคโนโลยี  เห็นคุณค่าของความ

  เป็นไทย มีคุณภาพนำความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เด็กพิเศษเรียนร่วมได้รับการพัฒนาตามศักยภาพของบุคคล  ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการ พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเชี่ยน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 20:21:30 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายเจียม ทองวิธิ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางศิริยุคล คำสมาน

 • นางสาวสุพรรณี ใจบุญสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,345
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านนาบัวไผ่วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โทรศัพท์: 0818722171 อีเมล์: ืืnaboupai.9school@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาววรัญญา แก้วแก่น โทรศัพท์: 0908394172 อีเมล์: toy.717ka@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]