โรงเรียนบ้านยาง (คุรุราษฎร์วิทยา)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
 


  • ประวัติโรงเรียน
  • โรงเรียนบ้านยาง(คุรุราษฎร์วิทยา)  ตั้งเมื่อ  28  สิงหาคม  2439  โดยใช้ศาลาวัดเป็นที่เรียนหนังสือ  มีนายทิน  เบ้าหล่อเพชร  ศึกษาธิการอำเภอ  เป็นประธานจัดตั้ง  โดยใช้ชื่อโรงเรียนว่า  "โรงเรียนประชาบาล 3 วัดบ้านยาง"  ตำบลบ้านเหล่า  อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี  เปิดทำการสอนตามประมวลศึกษาพิเศ ษ  ภาค 1 แผนเก่า ตั้งแต่ ประถมศึกษา1 - 4 มีนักเรียน 3 หมู่บ้าน  คือ บ้านยาง  บ้านนาพระ  บ้านดงขันทอง  มีผู้ดำรงตำแหน่ง คนแรก คือ  นายเหรียญ  บุตรอุดม


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 20:21:30 น.

โรงเรียนบ้านยาง (คุรุราษฎร์วิทยา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-4222-0223 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: รัชนี บุญเที่ยง โทรศัพท์: 0833446389 อีเมล์: ratchanee_5895@yahoo.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]