โรงเรียนบ้านยาง (คุรุราษฎร์วิทยา)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ๑.นายบัวลอง  บุ่งหวาย  ประธาน                                                  ๘.นางสายไาว  พรหมหลวง  ผู้แทนครู

  ๒.นายลำดวล  ขันทะชัย  กรรมการ                                               ๙.ว่าที่ร้อยตรีคำพอง  สว่างศรี  เลขานุการ

  ๓.นายใจ  ชาวป่า  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  ๔.พระอาจารย์เต็ม  ถิรธรรมโม  ผู้แทนภิกษุ

  ๕.นายสุภาพ  เบ็นขุนทด  ผู้แทนผู้ปกครอง

  ๖.นายสมัย  ศรีทองชัย  ผู้แทนศิษย์เก่า

  ๗.นายเข็มเพชร  คงวันดี  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 20:21:30 น.

โรงเรียนบ้านยาง (คุรุราษฎร์วิทยา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-4222-0223 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: รัชนี บุญเที่ยง โทรศัพท์: 0833446389 อีเมล์: ratchanee_5895@yahoo.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]