โรงเรียนบ้านยาง (คุรุราษฎร์วิทยา)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • ๑.พัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา  มีสุขภาพกาย  สุขสภาพใจที่ดี

  ๒.พัฒนาครูให้จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  มีคุณธรรม จริยธรรม

  ๓.พัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาไทย

  ๔.พัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 20:21:30 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางกรรณิการ์ นาดี
 • แนะนำบุคลากร

 • นางรัชนี บุญเที่ยง

 • นางสายไสว พรหมหลวงสถิติการเข้าเยี่ยมชม

12,747
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านยาง (คุรุราษฎร์วิทยา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-4222-0223 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: รัชนี บุญเที่ยง โทรศัพท์: 0833446389 อีเมล์: ratchanee_5895@yahoo.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]