โรงเรียนบ้านยาง (คุรุราษฎร์วิทยา)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • โรงเรียนบ้านยาง(คุรุราษฎร์วิทยา)มุ่งเน้นการจัดการศึกษาเพื่อ พัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  เทคโนโลยี  ศิลปะ  ดนตรี  กีฬา พัฒนาแหล่งเรียนรู้  พัฒนาครูให้จัดการเรียนการสอน  อย่างมีประสิทธิภาพ  มีคุณธรรม  จริยธรรมนำนักเรียนอ่านคล่องเขียนคล่อง  เป็นคนดีมีปัญญา  ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาภูมิปัญญาไทย   ใส่ใจการออม


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 20:21:30 น.

โรงเรียนบ้านยาง (คุรุราษฎร์วิทยา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-4222-0223 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: รัชนี บุญเที่ยง โทรศัพท์: 0833446389 อีเมล์: ratchanee_5895@yahoo.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]