โรงเรียนบ้านดงโพนยอ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

                   โรงเรียนบ้านดงโพนยอ เป็นโรงเรียนประถมศึกษาตั้งขึ้น เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๑๖  โรงเรียนบ้านดงโพนยอ หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี  ด้วยความร่วมมือ จากชาวบ้าน และทางราชการ ให้บุตรหลานได้มีแหล่งเรียนรู้ ชาวบ้านจึงได้บริจาคที่ดิน จำนวน ๘ ไร่ ๒ งาน ๑๐ ตารางวา และร่วมกันสร้างอาคารชั่วคราว เปิดสอนเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๑๖ มีครูทำการสอน ๓ คน นักเรียน ๔๒ คน เปิดการสอนตั้งแต่ชั้น ป.๑-ป.๔ นายนาค  นรินทร์  เป็นครูใหญ่

  พ.ศ.  ๒๕๒๓ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ป.๑.ซ ๑ หลัง

  พ.ศ.  ๒๕๒๖ ได้รับงบประมาณต่อเติมชั้นล่าง ๒ ห้องเรียน

  พ.ศ.  ๒๕๒๙ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์

  ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่อนุบาล ๑ ถึง ป. ๖ มี  ๘ ห้องเรียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 01:10:44 น.

โรงเรียนบ้านดงโพนยอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 โทรศัพท์: 0-42220-303 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: อารยา วรชินา โทรศัพท์: 0945354427 อีเมล์: araya-arr@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]