โรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
 


  • ประวัติโรงเรียน
  • โรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศก  ตั้งอยู่เลขที่ 119 หมู่ที่ 9 ต.หนองไผ่ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี มีพื้นที่ 12 ไร่ 3 งาน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดอุดรธานี  ก่อตั้งเมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม พ.ศ. 2502 โดยแยกตัวออกจากโรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ โดยอาศัยวัดดาวเรืองเป็นสถานที่เรียนที่แรก เปิดทำการสอนครั้งแรกตั้งแต่ ป.1-4 โดยมีนายชำนาญ  แสนสิทธิ์ เป็นครูใหญ่คนแรก ต่อมาเมื่อวันที่ 19 กุมพาพันธ์ พ.ศ. 2539 จึงเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศก ปัจจุบันทำการเปิดสอนตั้งแต่ชั้น อนุบาลจนถึงชั้น ป.6


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 08:27:42 น.

โรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 โทรศัพท์: 0-4222-0285 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: รณฤทธิ์ รัตนทิพย์ โทรศัพท์: 0885524402 อีเมล์: toto_kobain@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]