โรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
 


  • พันธกิจ / เป้าประสงค์
  • จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ผู้เรียนทุกคนอย่างมีคุณภาพ  พัฒนาผผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 08:27:42 น.

โรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 โทรศัพท์: 0-4222-0285 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: รณฤทธิ์ รัตนทิพย์ โทรศัพท์: 0885524402 อีเมล์: toto_kobain@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]