โรงเรียนบ้านศรีชมชื่นบุญชิตวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • “โรงเรียนบ้านศรีชมชื่นบุญชิตวิทยา” ตั้งอยู่ บ้านศรีชมชื่น หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านหินโงม

  อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี  ในระยะแรกได้แยกโรงเรียนออกจากบ้านตลิ่งชัน สร้างแก้วเมื่อวันที่ 1   พฤษภาคม พ.ศ. 2517  โดยมี นายนาวา   แสนสุวงษ์  เป็นผู้รักษาราชการแทนในตำแหน่งครูใหญ่ อาศัยเรียนที่ศาลาวัดสุวรรณาราม  บ้านศรีชมชื่นมีนักเรียนจำนวน 26 คน ต่อมาพันตำรวจเอกวิทย์  พิทักษ์สันติพันธ์

  ได้มอบเงินให้สร้างอาคารเรียนถาวรแบบ ป.พิเศษ ขนาดกว้าง  8 เมตร ยาว 32 เมตร จำนวน 4 ห้องเรียน ใต้ถุนสูงเป็นเงินจำนวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) ในเนื้อที่ 21 ไร่ โดยมีนายบุญมา  ยวดทอง

  เป็นผู้บริจาคที่ดินสำหรับสร้างโรงเรียน 

  ในปี พ.ศ. 2517  นายชิตตะ  บุปผา  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ในวันที่  6 กรกฎาคม 2519

  จึงได้จัดทำพิธียกร่างวางโครงขึ้นและก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2521

            ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงการ

  อาร์ ไอ ที  (R. I. T.)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–4  และยกเลิกโครงการนี้ปี พ.ศ. 2533  

  ในปี พ.ศ. 2533  โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการด้วยรักและห่วงใยในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  วันที่  6 พฤษภาคม 2533 โดยได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 201/6  จำนวน 3 ห้องเรียน  ในงบประมาณ 779,000 บาท  (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่น

  เก้าพันบาทถ้วน)  แล้วเสร็จในวันที่ 3 กันยายน 2535

  ในปี พ.ศ. 2545  ได้ปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียนแบบ ป. พิเศษ โดยต่อเติมชั้นล่างของอาคารเรียน 

  ในปี พ.ศ. 2550  เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2550 โรงเรียนได้ทำพิธีเปิดหมู่บ้านแห่งการ

  เรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง   มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างหลากหลายจนถึงปัจจุบัน 

            ในปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคาร สพฐ. 4 (ห้องส้วม 4 ห้อง)  แล้วเสร็จในวันที่ 4 เมษายน 2562 ราคารวม 387,000 บาท (สามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

  ปัจจุบันโรงเรียนบ้านศรีชมชื่นบุญชิตวิทยา มีอาคารเรียน 2 หลัง เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รวมทั้งหมด 50  คน  มีบุคลากร 8 คน  เป็นผู้อำนวยการ 1 คน ข้าราชการครู

  3 คน ครูวิกฤต 1 คน  ครูธุรการ 1 คน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 คนและนักการภารโรง 1 คน 

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 20:21:30 น.

โรงเรียนบ้านศรีชมชื่นบุญชิตวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-4222-0270 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวพิชามญชุ์ สาครเจริญ โทรศัพท์: 0885726093 อีเมล์: is-am-i@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]