โรงเรียนบ้านศรีชมชื่นบุญชิตวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •  

  รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษา

   

  1. นายไพบูลย์  ศรีสร้างคอม  ประธานกรรมการสถานศึกษา

  2. นายสงบ   ชุมทอก          รองประธานกรรมการสถานศึกษา

  3. นายสุวรรณ  ศรีสุพัฒน์

  4. นายอินตา  พินธุนิบาต

  5. นายพุทธชาติ  พินธุนิบาต

  6. นางพรทิพย์  บัวนาค

  7. นางเกษร  นาทม

  8. นางสาวรัชฎา  อัดโดดดร

  9. นายสมเกียรติ  จันทะคร    กรรมการ/เลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 20:21:30 น.

โรงเรียนบ้านศรีชมชื่นบุญชิตวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-4222-0270 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวพิชามญชุ์ สาครเจริญ โทรศัพท์: 0885726093 อีเมล์: is-am-i@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]