โรงเรียนบ้านศรีชมชื่นบุญชิตวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 •  

   

  คณะกรรมการนักเรียน

   

  1. เด็กชายชินวุฒิ     สุแพง                    ประธาน
  2. เด็กหญิงชมพู่      รัตนพล                  รองประธาน
  3. เด็กชายอติยะ     มาละกุล                  รองประธาน
  4. เด็กชายอนุสิทธิ์   พาทำ                    กรรมการ
  5. เด็กหญิงสุชานุช   ฐานสีมี                  กรรมการ
  6. เด็กหญิงจันวลัย  พินธุนิบาตร             กรรมการ
  7. เด็กชายอดิศร    ศรีสุพรรณ                กรรมการ
  8. เด็กหญิงทิพปภา   พรมสุวรรณ           กรรมการ
  9. เด็กหญิงฌาริณี    เหล่าเสน               กรรมการ
  10. เด็กหญิงแทนคุณ   เถื่อนฮาวลา         เลขานุการ

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 20:21:30 น.

โรงเรียนบ้านศรีชมชื่นบุญชิตวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-4222-0270 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวพิชามญชุ์ สาครเจริญ โทรศัพท์: 0885726093 อีเมล์: is-am-i@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]