โรงเรียนอนุบาลไชยวาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ที่ ชื่อ-สกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้แทนองค์กร ตำแหน่ง  
  1 นายศิรสิทธิ์  สมศรีทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ  
  2 นายศักดิ์ชัย  ฤทธิ์มหา  ผู้ทรงคุณวุฒิ รองประธานกรรมการ  
  3 นายอภิสิทธิ์  จำใบรัก ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑
  4 นายดุสิต  โพธิ์ทิพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓
  5 นายทศพร  กิริยะ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ  
  6 นายอุดม  คำควร ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ  
  7 นายสุพันธ์  ศรีลาวงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ  
  8 นายมังกร  เรไร ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ  
  9  นายเลิศพงศ์  ฤทธิ์มหา ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๒
  10 นางอมรรัตน์  ตาดี ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ  
  11 นายพิชัย  ไชยวาน ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๓
  12 นายนิพนธ์  ทวีทรัพย์ ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ  
  13 นายสุรศักดิ์  ขันธวิชัย ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ  
  14 นายศักดิ์สิทธิ์  ฤทธิ์มหา ผู้แทนครู กรรมการ  
  15 นายบัญญัติ  โพธิ์เสนา ผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ/เลขานุการ  

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-20 09:05:36 น.

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 โทรศัพท์: 042265444 อีเมล์: anubanchaiwan@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาววรรณนิภา บรรเลงส่ง โทรศัพท์: 0831487715 อีเมล์: kaewannipa@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]