โรงเรียนอนุบาลไชยวาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • เด็กชายจักรภพ  เสียงเลิศ                             ประธานสภานักเรียน

  เด็กหญิงภัทรธิดา  นนท์สะเกตุ                      รองประธาน

  เด็กชายศราวุฒิ  ราชแก้ว                              รองประธาน

  เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เวฬุวนาธร                       เลขานุการ

  เด็กหญิงชญาทิพย์  กองอำไพ                      เหรัญญิก

  เด็กชายปิยะ  แก้วมะ                                    ฝ่ายประชาสัมพันธ์

  เด็กหญิงพรพรรณ  พาวิชัย                            ฝ่ายวิชาการ

  เด็กหญิงพัชราภา มีสี                                    ฝ่ายกิจกรรม

  เด็กชายประสิทธิ์ ร่วมจิตร                             ฝ่ายสารวัตรนักเรียน

  เด็กชายณัฐกาญน์  ทองนอก                       ฝ่ายสถานที่

  เด็กหญิงปริญญา ทองเสนา                         ฝ่ายโสทัศนูปกรณ์

  เด็กหญิงสายธาร  ฐานะดี                             ฝ่ายปฏิคม

  เด็กหญิงชวัลรัตน์ ศรีลาวงษ์                        กรรมการ

  เด็กหญิงศุภรดา ช้างเทศ                             กรรมการ

  เด็กหญิงลลิตา เวียงงทน                             กรรมการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-20 09:05:36 น.

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 โทรศัพท์: 042265444 อีเมล์: anubanchaiwan@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาววรรณนิภา บรรเลงส่ง โทรศัพท์: 0831487715 อีเมล์: kaewannipa@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]