โรงเรียนอนุบาลไชยวาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • วิสัยทัศน์ 

         “ภายในปี 2562 นักเรียนดี มีความรู้ ครูพัฒนาตน ชุมชนร่วมพัฒนา โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้ความมั่นคงและยั่งยืน”

    ปรัชญา 

    "ปญญา  ว  ธเนน  เสยโย"  ปัญญาแลประเสริฐกว่าทรัพย์


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-20 09:05:36 น.

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 โทรศัพท์: 042265444 อีเมล์: anubanchaiwan@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาววรรณนิภา บรรเลงส่ง โทรศัพท์: 0831487715 อีเมล์: kaewannipa@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]