โรงเรียนบ้านดงพัฒนา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •                    โรงเรียนบ้านดงพัฒนาตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลคำเลาะ อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  15  มิถุนายน 2520  โดยได้รับงบประมาณจากทางราชการให้สร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ซ.

  ขนาด ๔ ห้องเรียน จำนวน  1  หลัง  ด้วยงบประมาณ  110,000 ต่อมาเมื่อปี  พ.ศ. 2525

  ได้รับงบประมาณเพื่อต่อเติมชั้นล่าง จำนวนเงิน 70,000  บาท  และปี พ.ศ. 2534  ได้รับงบประมาณจำนวน 

  539,000 บาทเพื่อก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 102/2  ขนาด 3  ห้องเรียน จำนวน 1  หลัง 

  ปัจจุบันโรงเรียนบ้านดงพัฒนาเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน  8  ห้องเรียน

                     สภาพทางภูมิศาสตร์  โรงเรียนบ้านดงพัฒนา  ตั้งอยู่หมู่ที่ 5  ตำบลคำเลาะ  

  อำเภอไชยวาน  จังหวัดอุดรธานี มีเนื้อที่ 2 แปลง ๆ ที่ 1 สำหรับปลูกสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ

  เนื้อที่ 6 ไร่   3 งาน 62 ตารางวา แปลงที่ 2 สำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน มีเนื้อที่  20 ไร่

  พื้นที่เป็นราบ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานีเขต 3

  มีเขตบริการให้การศึกษา 1 หมู่บ้านของตำบลคำเลาะ  ระยะทางห่างจากอำเภอไชยวาน 30 กิโลเมตร

  ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานีเขต 3 ประมาณ  57 กิโลเมตร มีเขตติดต่อดังนี้

           ทิศเหนือ       ติดต่อกับ      บ้านวังชมภู  ตำบลคำเลาะ  อำเภอไชยวาน

           ทิศใต้         ติดต่อกับ      บ้านบะยาว  ตำบลบะยาว อำเภอวังสามหมอ

           ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ      บ้านโนนม่วงหวาน ตำบลคำเลาะ  อำเภอไชยวาน

           ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ     บ้านคำค้อ  ตำบลหัวนาคำ    อำเภอศรีธาตุ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 01:10:44 น.

โรงเรียนบ้านดงพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 โทรศัพท์: 095-7892545 อีเมล์: 41030095
เว็บมาสเตอร์:: วนิดา ม่วงท่า โทรศัพท์: 083-3288515 อีเมล์: wani.yinglek0125@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]