โรงเรียนบ้านดงพัฒนา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงพัฒนา
  บ้านดงพัฒนา  ตำบลคำเลาะ อำเภอไชยวาน
       
  ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
  1 นายทวี           ผิวดำ   ประธาน
  2 นายสำราญ      วรรณกุล    รองประธาน
  3 นายต๋อง          คงเรืองฤทธิ์   กรรมการ
  4 นายวิวัฒน์ เดือนจันทร์    กรรมการ
  5 นายบวร          สุยอย    กรรมการ
  6 นางแจ่มจันทร์   ศรีจันทร์   กรรมการ
  7 นายอนันท์ วรรณกุล กรรมการ
  8 นายปรีดี สุรวิทย์ กรรมการ
  9 นางปิยะพร บุญสอด กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 01:10:44 น.

โรงเรียนบ้านดงพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 โทรศัพท์: 095-7892545 อีเมล์: 41030095
เว็บมาสเตอร์:: วนิดา ม่วงท่า โทรศัพท์: 083-3288515 อีเมล์: wani.yinglek0125@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]