โรงเรียนบ้านดงพัฒนา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • รายชื่อคณะกรรมการโรงเรียนบ้านดงพัฒนา  ปีการศึกษา 2556
  บ้านดงพัฒนา  ตำบลคำเลาะ อำเภอไชยวาน
  ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
  1 เด็กหญิงภัทร์จิรา   ชัยรุณ ประธาน
  2 เด็กหญิงศิรินทรา  ราษฎร์บรรณ รองประธาน
  3 เด็กชายนนทพัฒน์ ก้องวรรณรัตน์ รองประธาน
  4 เด็กหญิงสุธิดา  ศิริสุข กรรมการ
  5 เด็กชายกิตติพงษ์  คงเรืองฤทธิ์ กรรมการ
  6 เด็กหญิงพิมพ์พิไล  วรยศ กรรมการ
  7 เด็กหญิงเปรมดี  จันทรเสนา กรรมการ
  8 เด็กหญิงเมวิกา  พรมแพง กรรมการ
  9 เด็กหญิงปิยาภรณ์  สุยอย เหรัญญิก
  10 เด็กชายสรวิทย์  ผิวดำ กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 01:10:44 น.

โรงเรียนบ้านดงพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 โทรศัพท์: 095-7892545 อีเมล์: 41030095
เว็บมาสเตอร์:: วนิดา ม่วงท่า โทรศัพท์: 083-3288515 อีเมล์: wani.yinglek0125@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]