โรงเรียนบ้านดงพัฒนา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านดงพัฒนา

  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  ใฝ่เรียน  ใฝ่รู้ 

  ควบคู่การใช้เทคโนโลยี   มีสุขภาพดี  ชุมชนร่วมประสาน  บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ

   

                         

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 01:10:44 น.

โรงเรียนบ้านดงพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 โทรศัพท์: 095-7892545 อีเมล์: 41030095
เว็บมาสเตอร์:: วนิดา ม่วงท่า โทรศัพท์: 083-3288515 อีเมล์: wani.yinglek0125@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]