โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นดอนเขือง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
 


  • ประวัติโรงเรียน
  •                    ประวัติโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นดอนเขือง จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่  23  สิงหาคม  พ.ศ. 2489โดยอาศัยศาลาวัดศรีแก้ว  ทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  มีนักเรียนมาเรียนจากสองหมู่บ้าน  คือบ้านดอนเขืองและบ้านหนองผักแว่น ปีพ.ศ. 2500  ชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้านร่วมกันบริจาคที่ดินเพื่อปลูกสร้างอาคารเรียนบนพื้นที่  15  ไร่  ปัจจุบันมีอาคารเรียนแบบ ป1ซ  จำนวน  1 หลัง อาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง   วันที่  12   กรกฎาคม พ.ศ.  2548  เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นดอนเขือง(วัดบูรพารามอุปถัมภ์)  และเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2556 ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นดอนเขือง” สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   เปิดการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่  1   ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:18:22 น.

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นดอนเขือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 โทรศัพท์: 0885718825 อีเมล์: sirirud497@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กรรณิการ์ ศรีวัฒน์ โทรศัพท์: 0951691556 อีเมล์: kannigasriwut1@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]