โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นดอนเขือง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 5.              คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  ที่

  ชื่อ  -  สกุล

  ตัวแทน

  ตำแหน่ง

  1

  นายเพิ่มพูล  บุญภา

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  ประธานคณะกรรมการ

  2

  นายเถิง  ศรีชัยมูล

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  กรรมการ

  3

  นายเสถียร  บุญพา

  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  กรรมการ

  4

  นายบุญหนา  ค้ำคูณ

  ผู้แทนองค์กรชุมชน

  กรรมการ

  5

  นายบัวเรียน   บุญภา

  ผู้แทนองค์กรทางศาสนา

  กรรมการ

  6

  นางประนอม  บุญภา

  ผู้แทนผู้ปกครอง

  กรรมการ

  7

  นายสุกรรณ  บัวผัน

  ผู้แทนศิษย์เก่า

  กรรมการ

  8

  นางเตือนตา  ศรีจันทร์

  ผู้แทนครู

  กรรมการ

  9

  นางดอกไม้   เถินภู่วิไล

  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

  กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:18:22 น.

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นดอนเขือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 โทรศัพท์: 0885718825 อีเมล์: sirirud497@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กรรณิการ์ ศรีวัฒน์ โทรศัพท์: 0951691556 อีเมล์: kannigasriwut1@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]