โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นดอนเขือง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • เด็กหญิงธัญญารัตน์   จันมี              ประธานนักเรียน

  เด็กหญิงวราภรณ์       ฮวบเอี่ยม       รองประธานนักเรียน

  เด็กชายณัฐวุฒิ          ปังสุข            รองประธานนักเรียน

  เด็กชายณัฐพงษ์        ทองโคตร       กรรมการ

  เด็กชายภูรินทร์          นาดประนิล     กรรมการ

  เด็กหญิงชลิตา          บุญภา            กรรมการ/ เลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:18:22 น.

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นดอนเขือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 โทรศัพท์: 0885718825 อีเมล์: sirirud497@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กรรณิการ์ ศรีวัฒน์ โทรศัพท์: 0951691556 อีเมล์: kannigasriwut1@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]