โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นดอนเขือง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • วิสัยทัศน์    โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นดอนเขือง เป็นโรงเรียนที่พัฒนาด้านวิชาการมีคุณธรรม  จริยธรรม  อนุรักษ์ประเพณี  พัฒนาสิ่งแวดล้อมน้อมนำสู่เศรษฐกิจพอเพียง 


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:18:22 น.

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นดอนเขือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 โทรศัพท์: 0885718825 อีเมล์: sirirud497@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กรรณิการ์ ศรีวัฒน์ โทรศัพท์: 0951691556 อีเมล์: kannigasriwut1@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]