โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 4 ถนนรอบเมือง ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบสหศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งขั้นในปี พ.ศ. 2517

  เพื่อเป็นการสดุดีเกียรติยศ "พลตรีพระเจ้าวรวงค์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม" ผู้ก่อตั้งจังหวัดอุดรธานี จึงให้ชื่อโรงเรียนว่า

  "โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร" เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2517 มีนางสาว สมจิตต์ บุตรดีมี เป็นครูใหญ่

  มีครูสอนครั้งแรก 6 คน และมีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 121 คน มีนักการภารโรง 1 คน ได้ใช้หอประชุมคุรุสภาจังหวัดอุดรธานี ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน

  เป็นที่ทำการสอนและสถานที่ชั่วคราว วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2518 ได้ย้ายมาทำการเรียนการอสน ณ ที่ตั้งปัจจุบัน โดยที่ตั้งของโรงเรียนมีเนื้อที่ทั้งหมด 168 ไร่ 1 งาน 27.2 ตารางวา

  ซึ่งเป็นสถานที่สาธารณประโยชน์ มีชื่อเรียกว่า "ป่าช้าโคกหนองตุ" เมื่อย้ายมาทำการสอนที่สถานที่แห่งใหม่ ได้ใช้อาคารอุตสาหกรรมศิลป์ดัดแปลงเป็นห้องเรียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:25:13 น.

โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โทรศัพท์: 042223279 อีเมล์: prajak.school@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วิลาสินี เดชโยธา โทรศัพท์: 0949982302 อีเมล์: Wilasinee detyotha
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]