โรงเรียนบ้านน้ำภู
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ประวัติโรงเรียนบ้านน้ำภู

 

ประวัติโรงเรียนบ้านน้ำภู

     โรงเรียนบ้านน้ำภู  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  ตั้งอยู่เลขที่ 54 หมู่ที่ 10 ถนนเลย-ท่าลี่ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย  รหัสไปรษณีย์ 42000  หมายเลขโทรศัพท์ 0-4284-5119  ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2442  มีเนื้อที่ 11 ไร่  3 งาน  58.80 ตารางวา  โดยเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4  สังกัดกรมสามัญศึกษา  มีนายใหม่  ศรีสุวรรณ เป็นครูใหญ่คนแรกของโรงเรียน  ซึ่งอาศัยศาลาวัดเป็นสถานที่เรียน  

     จนกระทั่งปี พ.ศ. 2484  ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากทางราชการมาก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป 1 ซ.  จำนวน 1 หลัง (1 ชั้น 4 ห้องเรียน)  ต่อมาในปี พ.ศ. 2522  ได้รับการจัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ป 017  จำนวน 1 หลัง (2 ขั้น 8 ห้องเรียน) ในปี พ.ศ. 2543  ได้รับการจัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช 105/29  จำนวน 1 หลัง (2 ขั้น 4 ห้องเรียน) และปี พ.ศ. 2558  ได้รับการจัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช 105/29  จำนวน 1 หลัง (2 ขั้น 4 ห้องเรียน)

     ปัจจุบันโรงเรียนบ้านน้ำภู  เปิดทำการสอน 3 ระดับ  คือ  ระดับประฐมวัย  ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จำนวน 11 ห้องเรียน  มีนักเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2561)  จำนวน 293 คน  มีข้าราชการครูตาม จ.18  จำนวน 16 คน  ครูบุคลากรวิทยาศาสตร์ 1 คน พี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 2 คน  โดยมีนายนิพนธ์   แสนนางชน  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำภู  ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม จนถึงปัจจุบัน  

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-05-29 21:51:58 น.

นายนิพนธ์ แสนนางชน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านน้ำภู

นางพัชรียา จันทะบับภาศรี
นางสุภาพร ทองจันทร์ศักดิ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,259
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านน้ำภู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โทรศัพท์: 042845119 อีเมล์: namphu@loei1.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นายภราดา อัศวรัตนกุล โทรศัพท์: 0833614661 อีเมล์: i2estgolf@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]