โรงเรียนบ้านนาโคก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ประวัติโรงเรียนบ้านนาโคก

 

          โรงเรียนบ้านนาโคก  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  12  พฤษภาคม  พ.ศ.  2460   โดยรองอำมาตย์ตรีจำรัส   ภัทรูนาวิก  ปลัดจังหวัดเลย    มีหลวงฤทธิ์โยธี   กำนันตำบลนาโคกในสมัยนั้น  เป็นผู้ให้ความอุปการะและทำหน้าที่ครูใหญ่  ครั้งแรกมีเพียงครูคนเดียว  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่  4    โดยอาศัยศาลาวัดบ้านนาโคกเป็นที่เรียน

          ในปี  พ.ศ.  2502    นายผัน กัลยา  ครูใหญ่   ได้ชักชวนชาวบ้านซื้อต้นเสาไว้จำนวน  35   ต้น  และในปี  พ.ศ.  2507  นายธีระพงษ์    ศรีปูณะ   ครูใหญ่   ได้ชักชวนชาวบ้านและคณะครูจัดหาตัวไม้มาปลูกสร้างอาคารเรียนในที่ดินโรงเรียนปัจจุบัน  โดยยกโครง  ตีเคร่า และมุมสังกะสี ขนาดกว้าง 9.00 เมตร  ยาว   27.00  เมตร   4  ห้องเรียน  จำนวน  1  หลัง    แต่ยังไม่เสร็จ

          ในปี  พ.ศ.  2509    ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณมาสมทบให้ จำนวน  50,000  บาท   จึงเสร็จเรียบร้อย  และได้ย้ายที่เรียนจากศาลาวัดร้างกลางหมู่บ้านมาเรียนที่อาคารเรียนหลังใหม่ในที่ดินปัจจุบันจนถึงทุกวันนี้

          ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล  1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีนางสาวอรุณี  ราชพัฒน์  เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนาโคก

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-07-03 12:46:21 น.

นางสาวอรุณี ราชพัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนาโคก

นางวิยะดา อุทาทิศ
นางไมตรีจิตร แดงมะลัง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,124
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านนาโคก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โทรศัพท์: 042071068 อีเมล์: nakhok2515@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: รติมณีฐ์ ชัชวาลย์ โทรศัพท์: 0899408253 อีเมล์: 42010060@loei1.go.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]