โรงเรียนบ้านนาโป่ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนบ้านนาโป่งตั้งขึ้นเมื่อปี 1  กรกฎาคม  พ.ศ. 2466  มีชื่อว่า  โรงเรียนบ้านนาโป่งเจริญราษฎร์วิทยาคาร  สร้างขึ้นด้วยเงินงบประมาณกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งขณะนั้น  โดยหลวงพลานุกูล  นายอำเภอเมืองเลย  โดยมีนายบุญเส็ง  ศิริจันทร์พันธ์   ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านนาโป่งคนแรก 

                  ปีการศึกษา 2506  ทางราชการได้แต่งตั้ง นายสาลี  หอมจันทร์ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

                  ปีการศึกษา 2506  ทางราชการได้แต่งตั้ง นายกลด  สุวรรณพงษ์ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

                  ปีการศึกษา 2506  ทางราชการได้แต่งตั้ง นายทอง  นิกาสุข มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

                  ปีการศึกษา 2506  ทางราชการได้แต่งตั้ง นายทา  ขะพินิจ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

                  ปีการศึกษา 2488  ทางราชการได้แต่งตั้ง นายเฉลิมพล  ศิริหล้า มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

                  ปีการศึกษา 2524  ทางราชการได้โอนมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติตามแผนการปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาล

                  1  ตุลาคม  2523     ทางราชการได้แต่งตั้ง นายอุทาร  จันทรสีมาวรรณ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

               10  พฤศจิกายน  2532  ทางราชการแต่งตั้ง นายบุญจันทร์  ฮดฤาชา มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

                  30  พฤศจิกายน  2540   ทางราชการได้แต่งตั้งนายอัมพร  สอนสุภาพ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

  10  ตุลาคม  ปีการศึกษา 2549 ทางราชการได้แต่งตั้ง นายพัชวิชญ์  โฮงยากุล  มาดำรงตำแหน่ง

  ผู้อำนวยการโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน

                โรงเรียนบ้านนาโป่ง ตั้งอยู่เลขที่  264  หมู่ที่  2   ตำบลนาโป่ง  อำเภอเมือง  จังหวัดเลย  เปิดทำการสอนตั้งแต่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

                                  ที่ตั้งของโรงเรียนมีอาณาเขต  ดังนี้

                                                  ทิศเหนือ                          จรดกับ  บ้านนาโป่งหมู่ 2

                                                  ทิศใต้                              จรดกับ บ้านหัวนา  หมู่ที่  7

                                                  ทิศตะวันออก                    วัดป่าสามัคคีธรรม

                                                  ทิศตะวันตก                      บ้านหัวนา  หมู่ที่ 7

  ในพื้นที่เขตบริการประกอบด้วย   บ้านนาโป่งหมู่ 2   บ้านถิ่น หมู่ 3  บ้านหัวนา หมู่ 7  บ้านหัวนาคำ  หมู่ที่  13  และบ้านหัวนาทอง  หมู่ที่  15 อยู่ในเขตบริการของเทศบาลตำบลนาโป่ง  มีพื้นที่ 50 ไร่  20  ตารางวา

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:02:23 น.

โรงเรียนบ้านนาโป่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โทรศัพท์: 042804448 อีเมล์: napong@loei1.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวณัชชา ชำนาญเขียว โทรศัพท์: 0990407456 อีเมล์: natcha.kae@loei1.go.th.
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]