โรงเรียนบ้านกกทอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ประวัติโรงเรียนบ้านกกทอง

 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

โรงเรียนบ้านกกทอง  ตั้งอยู่บ้านกกทอง หมู่ที่ ๓ ตำบลกกทอง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลยตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๓  โดยอาศัยศาลาวัดบ้านกกทองเป็นสถานที่เรียน เปิดทำการสอนครั้งแรกในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๔  ต่อมาเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๗  ได้ย้ายจากศาลาวัดมาตั้งในที่ของโรงเรียนปัจจุบัน     ซึ่งจับจองโดย นายสวรรค์  กองมณี  ครูใหญ่ในขณะนั้น  มีหมู่บ้านในเขตบริการ  ๔   หมู่บ้าน คือ       บ้านห้วยฮ่อม หมู่ที่  ๒  บ้านกกทอง หมู่ที่  ๓  บ้านกกทอง หมู่ที่  ๔ และบ้านสวนกล้วย หมู่ที่  ๕  ตำบลกกทอง  อำเภอเมือง  จังหวัดเลย  มีเนื้อที่   ๑๓  ไร่   ๒  งาน  ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต ๑ ประมาณ   ๒๕  กิโลเมตร  

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-06-28 13:42:57 น.

นายสุพจน์ นาเลาห์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านกกทอง

นางผ่องพรรณ ระยัน
นายอภิชาติ ศรีสุจารย์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,738
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านกกทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โทรศัพท์: 042870359 อีเมล์: kokthong@loei1.go.th/
เว็บมาสเตอร์:: ทีปกร โพธิ์จันทร์ โทรศัพท์: 0872147995 อีเมล์: 42010010
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]