โรงเรียนบ้านกกดู่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ประวัติโรงเรียนบ้านกกดู่

 

ประวัติโรงเรียน

                   โรงเรียนบ้านกกดู่  ตั้งอยู่เลขที่  ๓๗๗  หมู่ที่  ๘  ตำบลกกดู่  อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๓  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๔  สังกัดกรมสามัญศึกษา  มีนายสว่าง  ชัชวาลย์      เป็นครูใหญ่คนแรก  อาศัยศาลาวัดเป็นที่เรียน  ต่อมาผู้ปกครองนักเรียนช่วยกันก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวให้บริเวณทิศใต้ของหมู่บ้าน  จำนวน  ๑  หลัง  แต่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ กรป.กลาง  ได้มาขอใช้เป็นที่ทำการของหน่วย  จึงต้องกลับไปเรียนที่ศาลาวัดเช่นเดิม  จนกระทั่งปี  พ.ศ. ๒๕๐๖  ทางราชการจึงได้จัดสรรงบประมาณมาก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.๑ ซ. ให้จำนวน  ๑  หลัง  ๔  ห้องเรียน  ในบริเวณโรงเรียนขณะนี้  ปัจจุบันโรงเรียนบ้านกกดู่ มีอาคารเรียนอาคารประกอบ จำนวน ๑๐ หลัง  เป็นโรงเรียนเข้าโครงการดังนี้

                         ๑ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๙

                         ๒ โรงเรียนดีประจำตำบล เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๓

                         ๓ โรงเรียนต้นแบบเด็กพิการเรียนรวม พ.ศ. ๒๕๕๕

                         ๔ โรงเรียนสุจริต  พ.ศ. ๒๕๕๗

                         ๕ โรงเรียนโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  พ.ศ. ๒๕๕๘

                         ๖ โรงเรียนประชารัฐ   พ.ศ.  ๒๕๕๙

              ปัจจุบัน เปิดทำการสอน  ๓  ระดับ  คือ  ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา  และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จำนวนห้องเรียนรวม  ๑๑  ห้องเรียน  จำนวนนักเรียน รวมทั้งสิ้น  ๒๗๙  คน  ครู  ๑๖  คน  ช่างครุภัณฑ์ ๓  ๑  คน พี่เลี้ยงเด็กพิการ ๑ คน ครูอัตราจ้างคณิตศาสตร์ ๑  คน ครูธรการ ๑ คน  มีนายสุธน  สุพรมอินทร์  ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ตั้งแต่วันที่  ๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  จนถึงปัจจุบัน

                                                                                                                                             สุธน สุพรมอินทร์

                                                                                                                                                  ๒๕๕๙

 

 
 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-08-20 19:46:19 น.

นายสุธน สุพรมอินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านกกดู่

นางนิภาพร นามวงษา
นายประทีป ผางสง่า

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,391
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านกกดู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โทรศัพท์: 042870402 อีเมล์: kokdu@loei1.go.th
เว็บมาสเตอร์:: จันทรา บุตรเพ็ญ โทรศัพท์: 42010008 อีเมล์: kokdu@loei1.go.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]