โรงเรียนบ้านแก่งม่วง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1.นายหนูรัตน์  เนตรแสงศรี    ประธานกรรมการ

  2. นายลำพวน  เนตรแสงศรี   กรรมการ

  3. นายเสิน  เหมสุทธิ์                 กรรมการ

  4. นายสุกัน  เนตรแสงศรี           กรรมการ

  5. นายบุณแทน  เนตรแสงศรี    กรรมการ

  6. นายสังเวียน  เนตรแสงศรี     กรรมการ

  7. นายนาด  เนตรแสงศรี           กรรมการ

  8. นายคำเพียร  เนตรแสงศรี      กรรมการ

  9. นายปัญญา  พงษ์ศรี             กรรมการ/เลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:25:50 น.

โรงเรียนบ้านแก่งม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 โทรศัพท์: 042870319 อีเมล์: kangmuang.520@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายจิตรกร อัศวพลกุล โทรศัพท์: 0880313996 อีเมล์: Jkorn520@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]