โรงเรียนบ้านแก่งม่วง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  •  โรงเรียนบ้านแก่งม่วง ผู้นำด้านกีฬา พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สู่คุณธรรม นำความรู้  มุ่งสู่การสืบสานงานอาชีพ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่วัฒนธรรมพื้นบ้าน  บริหารงานโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:25:50 น.

โรงเรียนบ้านแก่งม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 โทรศัพท์: 042870319 อีเมล์: kangmuang.520@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายจิตรกร อัศวพลกุล โทรศัพท์: 0880313996 อีเมล์: Jkorn520@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]