โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
 


  • ประวัติโรงเรียน
  • ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

                         โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์  ตั้งอยู่เลขที่ 50 หมู่ที่  2  ตำบลท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง  จังหวัดเลย   ตั้งขึ้นตามคำสั่งอำเภอเมืองเลย ที่ 1074/2501 มีนายสวัสดิ์  วงศ์คำ เป็นผู้บริหารคนแรก โดยได้อาศัยศาลาวัดคงคาวนาราม บ้านท่าสวรรค์เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว สอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2501 ปัจจุบันเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลปีที่  1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีครูสายผู้สอนจำนวน 18 คน ผู้บริหาร 1 คน ช่างครุภัณฑ์ จำนวน 2 คน ครูธุรการ จำนวน 1 คน และครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 1 คน  นักเรียนทั้งหมดจำนวน 243 คน มีอาคารเรียนจำนวน 6 หลัง หอประชุม 1 หลัง อาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง บ้านพักครู  จำนวน 5 หลัง ห้องน้ำห้องส้วม จำนวน 6 หลัง 21 ที่ บริเวณโรงเรียนมีแม่น้ำสวยไหลผ่าน น้ำท่วมเป็นประจำทุกปี บางปีน้ำท่วมถึง 3 ครั้ง ทำให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยากลำบากในช่วงฤดูน้ำหลาก และโรงเรียนมีเขตบริการที่รับผิดชอบ จำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านท่าสวรรค์ บ้านโนนสวาท บ้านเทพมงคล บ้านโนนศิลา และบ้านงามวงศ์วาน


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 05:24:56 น.

โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โทรศัพท์: 042072673 อีเมล์: Thasawan@loeione.net
เว็บมาสเตอร์:: พีระศักดิ์ โสประดิษฐ์ โทรศัพท์: 0819549668 อีเมล์: thasawan@loei1.go.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]