โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ที่

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่งผู้แทน

  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  ตำแหน่งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  1

  นายแสงเดือน  ศรีบุรินทร์

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  ประธานกรรมการ

  2

  นายบุญศรี จันทศิลานี

  ผู้แทนผู้ปกครอง

  กรรมการ

  3

  นายพิเชฐ  สุวรรณโคตร

  ผู้แทนครู

  กรรมการ

  4

  นายเนียม ปาทำมา

  ผู้แทนองค์กรชุมชน

  กรรมการ

  5

  นายอุบล เนธิบุตร

  ผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

  กรรมการ

  6

  นายบุญเกื้อ ศรีบุรินทร์

  ผู้แทนศิษย์เก่า

  กรรมการ

  7

  นายคำไพ จิตตะ

  ผู้แทนพระภิกษุ/องค์กรศาสนา

  กรรมการ

  8

  นายลุดไทย ศรีบุรินทร์

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  กรรมการ

  9

  นายสวัสดิ์ ชานุชิต

  ผู้อำนวยการสถานศึกษา

  กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 05:24:56 น.

โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โทรศัพท์: 042072673 อีเมล์: Thasawan@loeione.net
เว็บมาสเตอร์:: พีระศักดิ์ โสประดิษฐ์ โทรศัพท์: 0819549668 อีเมล์: thasawan@loei1.go.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]